Lajme nga kategoria

Sociale

Lajmërohen të gjithë qytetaret e Komunes së Ulqinit se uji nga kroni publik ne Brajshë nuk ështe për pirje. Në bazë të analizave të …
Lajmërohen të gjithë qytetaret e Komunes së Ulqinit se uji nga kroni publik ne Brajshë nuk ështe për pirje. Në bazë të analizave të …
Sot organizuam diskutimin tematik me titull “ADMINISTRATA PUBLIKE NË FUNKSION TË NEVOJAVE TË QYTETARËVE”. Zyrtarë dhe funksionarë të Komunës së Ulqinit dhe asaj të …
Sot organizuam diskutimin tematik me titull “ADMINISTRATA PUBLIKE NË FUNKSION TË NEVOJAVE TË QYTETARËVE”. Zyrtarë dhe funksionarë të Komunës së Ulqinit dhe asaj të …

Fatal error: Uncaught TypeError: count(): Argument #1 ($value) must be of type Countable|array, bool given in /home/ulinfo/public_html/al.ul-info.izrada.me/wp-includes/formatting.php:3501 Stack trace: #0 /home/ulinfo/public_html/al.ul-info.izrada.me/wp-includes/class-wp-hook.php(310): convert_smilies('<p class="s5">\n...') #1 /home/ulinfo/public_html/al.ul-info.izrada.me/wp-includes/plugin.php(205): WP_Hook->apply_filters('<p class="s5">\n...', Array) #2 /home/ulinfo/public_html/al.ul-info.izrada.me/wp-includes/formatting.php(3980): apply_filters('the_content', '<p class="s5"><...') #3 /home/ulinfo/public_html/al.ul-info.izrada.me/wp-includes/class-wp-hook.php(310): wp_trim_excerpt('<p class="s5"><...', Object(WP_Post)) #4 /home/ulinfo/public_html/al.ul-info.izrada.me/wp-includes/plugin.php(205): WP_Hook->apply_filters('', Array) #5 /home/ulinfo/public_html/al.ul-info.izrada.me/wp-includes/post-template.php(434): apply_filters('get_the_excerpt', '', Object(WP_Post)) #6 /home/ulinfo/public_html/al.ul-info.izrada.me/wp-content/plugins/ele-custom-skin/theme-builder/dynamic-tags/tags/post-summary.php(52): get_the_excerpt() #7 /home/ulinfo/public_html/al.ul-info.izrada.me/wp-content/plugins/ele-custom-skin/theme-builder/dynamic-tags/tags/post-summary.php(46): ElementorPro\Modules\DynamicTags\Tags\Post_Summary->excerpt() #8 /home/ulinfo/public_html/al.ul-info.izrada.me/wp-content/plugins/elementor/core/dynamic-tags/tag.php(35): ElementorPro\Modules\DynamicTags\Tags\Post_Summary->render() #9 /home/ulinfo/public_html/al.ul-info.izrada.me/wp-content/plugins/elementor/core/dynamic-tags/manager.php(216): Elementor\Core\DynamicTags\Tag->get_content() #10 [internal function]: Elementor\Core\DynamicTags\Manager->get_tag_data_content('6fc526b', 'post-summary', Array) #11 /home/ulinfo/public_html/al.ul-info.izrada.me/wp-content/plugins/elementor/core/dynamic-tags/manager.php(109): call_user_func_array(Array, Array) #12 /home/ulinfo/public_html/al.ul-info.izrada.me/wp-content/plugins/elementor/core/dynamic-tags/manager.php(74): Elementor\Core\DynamicTags\Manager->parse_tag_text('[elementor-tag ...', Array, Array) #13 [internal function]: Elementor\Core\DynamicTags\Manager->Elementor\Core\DynamicTags\{closure}(Array) #14 /home/ulinfo/public_html/al.ul-info.izrada.me/wp-content/plugins/elementor/core/dynamic-tags/manager.php(73): preg_replace_callback('/\\[elementor-ta...', Object(Closure), '[elementor-tag ...') #15 /home/ulinfo/public_html/al.ul-info.izrada.me/wp-content/plugins/elementor/includes/controls/base-data.php(91): Elementor\Core\DynamicTags\Manager->parse_tags_text('[elementor-tag ...', Array, Array) #16 /home/ulinfo/public_html/al.ul-info.izrada.me/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php(1276): Elementor\Base_Data_Control->parse_tags('[elementor-tag ...', Array) #17 /home/ulinfo/public_html/al.ul-info.izrada.me/wp-content/plugins/ele-custom-skin/includes/dynamic-style.php(72): Elementor\Controls_Stack->parse_dynamic_settings(Array, Array) #18 /home/ulinfo/public_html/al.ul-info.izrada.me/wp-includes/class-wp-hook.php(310): ECS_set_dynamic_style(Object(Elementor\Widget_Text_Editor)) #19 /home/ulinfo/public_html/al.ul-info.izrada.me/wp-includes/class-wp-hook.php(334): WP_Hook->apply_filters('', Array) #20 /home/ulinfo/public_html/al.ul-info.izrada.me/wp-includes/plugin.php(517): WP_Hook->do_action(Array) #21 /home/ulinfo/public_html/al.ul-info.izrada.me/wp-content/plugins/elementor/includes/base/element-base.php(440): do_action('elementor/front...', Object(Elementor\Widget_Text_Editor)) #22 /home/ulinfo/public_html/al.ul-info.izrada.me/wp-content/plugins/elementor/includes/base/element-base.php(1354): Elementor\Element_Base->print_element() #23 /home/ulinfo/public_html/al.ul-info.izrada.me/wp-content/plugins/elementor/includes/base/element-base.php(449): Elementor\Element_Base->print_content() #24 /home/ulinfo/public_html/al.ul-info.izrada.me/wp-content/plugins/elementor/includes/base/element-base.php(1354): Elementor\Element_Base->print_element() #25 /home/ulinfo/public_html/al.ul-info.izrada.me/wp-content/plugins/elementor/includes/base/element-base.php(449): Elementor\Element_Base->print_content() #26 /home/ulinfo/public_html/al.ul-info.izrada.me/wp-content/plugins/elementor/core/base/document.php(1711): Elementor\Element_Base->print_element() #27 /home/ulinfo/public_html/al.ul-info.izrada.me/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/documents/theme-document.php(418): Elementor\Core\Base\Document->print_elements(Array) #28 /home/ulinfo/public_html/al.ul-info.izrada.me/wp-content/plugins/elementor/includes/frontend.php(1179): ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Documents\Theme_Document->print_elements_with_wrapper(Array) #29 /home/ulinfo/public_html/al.ul-info.izrada.me/wp-content/plugins/elementor/includes/frontend.php(1247): Elementor\Frontend->get_builder_content('66904', false) #30 /home/ulinfo/public_html/al.ul-info.izrada.me/wp-content/plugins/ele-custom-skin/skins/skin-custom.php(273): Elementor\Frontend->get_builder_content_for_display('66904') #31 /home/ulinfo/public_html/al.ul-info.izrada.me/wp-content/plugins/ele-custom-skin/skins/skin-custom.php(327): ElementorPro\Modules\Posts\Skins\Skin_Posts_ECS->get_template() #32 /home/ulinfo/public_html/al.ul-info.izrada.me/wp-content/plugins/ele-custom-skin/skins/skin-custom.php(567): ElementorPro\Modules\Posts\Skins\Skin_Posts_ECS->render_post() #33 /home/ulinfo/public_html/al.ul-info.izrada.me/wp-content/plugins/elementor/includes/base/skin-base.php(79): ElementorPro\Modules\Posts\Skins\Skin_Posts_ECS->render() #34 /home/ulinfo/public_html/al.ul-info.izrada.me/wp-content/plugins/elementor/includes/base/widget-base.php(607): Elementor\Skin_Base->render_by_mode() #35 /home/ulinfo/public_html/al.ul-info.izrada.me/wp-content/plugins/elementor/includes/base/widget-base.php(750): Elementor\Widget_Base->render_content() #36 /home/ulinfo/public_html/al.ul-info.izrada.me/wp-content/plugins/elementor/includes/base/element-base.php(449): Elementor\Widget_Base->print_content() #37 /home/ulinfo/public_html/al.ul-info.izrada.me/wp-content/plugins/elementor/includes/base/element-base.php(1354): Elementor\Element_Base->print_element() #38 /home/ulinfo/public_html/al.ul-info.izrada.me/wp-content/plugins/elementor/includes/base/element-base.php(449): Elementor\Element_Base->print_content() #39 /home/ulinfo/public_html/al.ul-info.izrada.me/wp-content/plugins/elementor/includes/base/element-base.php(1354): Elementor\Element_Base->print_element() #40 /home/ulinfo/public_html/al.ul-info.izrada.me/wp-content/plugins/elementor/includes/base/element-base.php(449): Elementor\Element_Base->print_content() #41 /home/ulinfo/public_html/al.ul-info.izrada.me/wp-content/plugins/elementor/core/base/document.php(1711): Elementor\Element_Base->print_element() #42 /home/ulinfo/public_html/al.ul-info.izrada.me/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/documents/theme-document.php(418): Elementor\Core\Base\Document->print_elements(Array) #43 /home/ulinfo/public_html/al.ul-info.izrada.me/wp-content/plugins/elementor/includes/frontend.php(1179): ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Documents\Theme_Document->print_elements_with_wrapper(Array) #44 /home/ulinfo/public_html/al.ul-info.izrada.me/wp-content/plugins/elementor/core/base/document.php(1155): Elementor\Frontend->get_builder_content(66716, false) #45 /home/ulinfo/public_html/al.ul-info.izrada.me/wp-content/plugins/elementor/modules/library/documents/library-document.php(76): Elementor\Core\Base\Document->get_content(false) #46 /home/ulinfo/public_html/al.ul-info.izrada.me/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/documents/theme-document.php(158): Elementor\Modules\Library\Documents\Library_Document->get_content(false) #47 /home/ulinfo/public_html/al.ul-info.izrada.me/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/documents/theme-document.php(173): ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Documents\Theme_Document->get_content() #48 /home/ulinfo/public_html/al.ul-info.izrada.me/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/classes/locations-manager.php(315): ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Documents\Theme_Document->print_content() #49 /home/ulinfo/public_html/al.ul-info.izrada.me/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/classes/locations-manager.php(191): ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Classes\Locations_Manager->do_location('archive') #50 [internal function]: ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Classes\Locations_Manager->ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Classes\{closure}() #51 /home/ulinfo/public_html/al.ul-info.izrada.me/wp-content/plugins/elementor/modules/page-templates/module.php(207): call_user_func(Object(Closure)) #52 /home/ulinfo/public_html/al.ul-info.izrada.me/wp-content/plugins/elementor/modules/page-templates/templates/header-footer.php(19): Elementor\Modules\PageTemplates\Module->print_content() #53 /home/ulinfo/public_html/al.ul-info.izrada.me/wp-includes/template-loader.php(106): include('/home/ulinfo/pu...') #54 /home/ulinfo/public_html/al.ul-info.izrada.me/wp-blog-header.php(19): require_once('/home/ulinfo/pu...') #55 /home/ulinfo/public_html/al.ul-info.izrada.me/index.php(17): require('/home/ulinfo/pu...') #56 {main} thrown in /home/ulinfo/public_html/al.ul-info.izrada.me/wp-includes/formatting.php on line 3501